Hỗ Trợ Trực Tuyến
 • Ms Nhung
  Ms Yến - Tư vấn
  0165 868 5869

 • Ms Yến
  Ms Nhung - Tư vấn
  0986 346 288

 • Trung Trường
  Mr Trường - Tư vấn
  0983 683 480

Trang nhất Trang chủ » Tin tức

Nhiệm vụ của Kế toán tổng hợp

Share |

Khi bạn học kế toán ko chỉ học để biết cách tính tiền, hay giữ tiền mà bạn phải học cách làm người quản lý , những nhiệm vụ của một người quản lý, một người đứng đầu trong phòng kế toán. Không như những bài học kế toán ở trường mà  khi các bạn đi làm các bạn sẽ được đào tạo kế toán một cách chuyên sâu để sau này có thể làm những vị trí cáo hơn . Có thể bạn đã theo học những khóa học , những lớp đào tạo kế toán số 1 nhưng ở đó người ta sẽ không dạy bạn cách làm quản lý . Bạn sẽ gặp phải những khó khăn nhất định khi không định hương được nhiệm vụ công việc của mình là gì ?
 

 
Bài viết sau sẽ giúp các bạn định hình chung về nhiệm vụ của một kế toán tổng hợp . Nó không quá khó như những nhiệm vụ của kế toán trưởng nhưng kế toán tổng hợp cũng cần một kĩ năng riêng , kiến thức riêng
 

        Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty.
        Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các chi nhánh, đơn vị thành viên, bảo đảm tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh toàn Công ty.
        Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự kiểm tra nội bộ, hậu kiểm tình hình hoạt động tài chính của chi nhánh, kiểm tra việc chấp hành các qui định ghi chép sổ sách, chứng từ quản lý tiền hàng.
 

        Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót ( nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.
        Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo cân đối tiền hàng theo đúng qui định.
        Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu qủa trong việc sử dụng vốn.
        Hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty và các chi nhánh trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để thực hiện tốt phần hành kế toán được phân công. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 

        Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu.
        Không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đặc biệt là lĩnh vực kế toán quản trị để nhằm đáp ứng tốt công tác quản lý tài chính kế toán và đạt hiệu qủa cao nhất.
        Thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt giải quyết, điều hành hoạt động của Phòng TCKT sau đó báo cáo lại Kế toán trưởng các công việc đã giải quyết hoặc được ủy quyền giải quyết.
        Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.
        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

 

Liên hệ